NOVI ČLANI

Član kolesarskega društva FELIXI lahko postane vsak, ki se za včlanitev dogovori z vodstvom društva ali vodjem ene od skupin, izpolni pristopno izjavo in plača letno članarino.
Dodatne informacije dobite pri predsedniku društva Marjanu, 040 871 541.

Pristopno izjavo izpolnite in jo pošljete po pošti na naslov:
Kolesarsko društvo FELIXI
Mengeška cesta 9
1236 Trzin


VIŠINA ČLANARINE

Z letom 2020 se poviša članarina na 15€ letno za vse člane društva, ki so v letu za katero se plačuje članarina stari do 64 let, za tiste člane, ki bodo v letu za katero se plačuje članarina napolnili 65 let ali več, pa članarina ostane nespremenjena tj. 10€ letno. Za mladoletne člane do 18. leta je članarina brezplačna.

LETNA ČLANARINA

Člane društva, ki članarine še niso poravnali, naprošamo, da to storijo nemudoma tako, da:

- kontaktirajo blagajnika društva Mitja GSM 040 / 726 - 078 ali
- naredijo nakazilo na transakcijski račun društva 02305-0255915258, odprt pri NLB d.d., Področje NLB Domžale, poslovalnica Trzin-Mlake z UPN nalogom na banki oz. pošti ali preko spletne banke (primer izpolnjenega UPN naloga – vnesite samo še vaše podatke!).

Člani, ki članarine ne plačajo pravočasno, izgubijo vse ugodnosti, ki jim pripadajo iz naslova članstva (servisi koles, nakup dresa po društveni ceni ..).

Pristopna izjava za obstoječe člane